Sofos Insurance Agency

Mας γνωρίσατε το 1978. Μας εμπιστεύεστε ως σήμερα.

Πρόσκληση ΓΣ «Sofos Insurance Agency»

Πρόσκληση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία:
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Αρ,ΓΕΜΗ : 00069432203000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 9η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή, ώρα 16:00 μ.μ., στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας Παιανίας 14 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης 31/10/2019-31/12/2019 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Απόφαση για διανομή μερίσματος στους μετόχους.
  3.  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστού που συνέταξε τον Ισολογισμό από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 31/10/2019-31/12/2019.
  4. Έγκριση και καθορισμός αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τη χρήση 2019 και προέγκριση για τη χρήση 2020.
  5. Έγκριση μελών νέου ΔΣ
  6. Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.


Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο