Sofos Insurance Agency

Mας γνωρίσατε το 1978. Μας εμπιστεύεστε ως σήμερα.

Σπύρος Στεφανής: Μονόδρομος οι συνεργασίες των Δικτύων

Συνέντευξη του κ. Σπύρου Στεφανή, Περιφερειακού Διευθυντή Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδος της SOFOS Insurance Agency A.E. στον Δημήτρη Ρουχωτά.

Ο κ. Σπύρος Στεφανής έχει διανύσει μια μακρά πορεία στην ασφαλιστική αγορά, υπηρετώντας την ως διοικητικός υπάλληλος και διοικητικό στέλεχος αλλά και ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Από το 2013 συνεργάζεται με τη SOFOS Insurance Agency A.E., έχοντας στην ευθύνη του την Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδος.
Με την ιδιότητα αυτή, μας μιλά για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η ασφαλιστική αγορά της περιοχής του, αλλά και για το όραμά του όσον αφορά την εξέλιξη της συνεργασίας του με τη SOFOS Insurance Agency A.E., η οποία εκπροσωπεί, όπως τονίζει, «τη νέα ιδέα στον χώρο της διαμεσολάβησης, ότι η ασφαλιστική αγορά συνιστά έναν οικονομικό χώρο που απαιτεί ισόρροπη σχέση μεταξύ: ασφαλιστικών εταιρειών, διαμεσολαβούντων στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων και καταναλωτών».

 

Κύριε Στεφανή, θέλετε να μας παρουσιάσετε το ιστορικό της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, όπως αυτή έχει εξελιχθεί στην τοπική σας αγορά;
Σπ.ΣΤ.: Ξεκίνησα στην ασφαλιστική αγορά το 1988 ως Διοικητικός (υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρείας) και το 1992 συνέχισα τη σταδιοδρομία μου ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, στήνοντας το πρώτο μου ασφαλιστικό γραφείο, στα Ιωάννινα.

Στην πορεία (1995-2013), υπήρξα διοικητικό στέλεχος (περιφερειακός διευθυντής) μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας, χωρίς ποτέ όμως να σταματήσω να δραστηριοποιούμαι ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.

Συνέχισα να μάχομαι για την καθημερινότητα, με στόχο την ποιοτική αύξηση του χαρτοφυλακίου, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο (ομάδα συνεργατών), αποκτώντας εμπειρίες, σχέσεις εμπιστοσύνης, αξιοπιστία, φερεγγυότητα απέναντι στους συναδέλφους, στους πελάτες, αλλά και γενικότερα στην ασφαλιστική αγορά.

Το 2013 (εν μέσω κρίσης), μαζί με τον κ. Χρήστο Σοφό (SOFOS Insurance Agency A.E.), ξεκινήσαμε κάτι νέο, όχι σαν ιδέα, αλλά ως φιλοσοφία. Ένα σχήμα διαμεσολάβησης, που ξεκίνησε και βασίζεται σε έννοιες, όπως εμπιστοσύνη, συνέπεια, σιγουριά. Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, το σχήμα πέτυχε, μεγάλωσε και αναπτύσσεται συνεχώς, με παλιούς και νέους συνεργάτες, στηριζόμενο πάντα στις αρχές και τις ηθικές αξίες με τις οποίες ξεκίνησε.

Διανύοντας λοιπόν μια πορεία 30 ετών στην ασφαλιστική αγορά, έχοντας στην ευθύνη μου την Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδος, της SOFOS Insurance Agency A.E., μεταφέρω παντού τη συνεργατοκεντρική φιλοσοφία μας: «Αν θες να πας κοντά – γρήγορα, πήγαινε μόνος! Αν θες να πας Ασφαλώς – Μακριά, έλα μαζί ΜΑΣ!».

 

Πώς θα περιγράφατε την ασφαλιστική δραστηριότητα που καταγράφεται στην περιφέρειά σας; Ποιοι κίνδυνοι έχουν μεγαλύτερη ζήτηση ασφαλιστικής κάλυψης; Ποιο είναι το κλίμα συνεργασίας των συναδέλφων σας επαγγελματιών στον χώρο σας;
Σπ.ΣΤ.: H οικονομική κρίση έχει περιορίσει σημαντικά την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων. Παρ’ όλα αυτά, ήδη παρουσιάζονται σημάδια ανάκαμψης στην ασφαλιστική δραστηριότητα, καθόσον οι καταναλωτές επιδεικνύουν ενδιαφέρον για προγράμματα καλύψεων υγείας, συνταξιοδότησης – ζωής, επενδύσεων.

Οι κίνδυνοι που έχουν μεγάλη ζήτηση είναι αυτοί της κάλυψης της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία των οχημάτων. Δυστυχώς, ενώ υπάρχει εκ του νόμου υποχρεωτική κάλυψη πολλών κινδύνων, εν τούτοις οι πωλήσεις κινούνται σε πολύ χαμηλά ποσοτικά επίπεδα, ιδίως λόγω του υποδιπλασιασμού των ασφαλίστρων.

Ο ανταγωνισμός στις υπ’ ευθύνη μου περιοχές καταγράφεται ως υψηλός, καθώς το χαμηλό επίπεδο ζημιών, τόσο στον κλάδο οχημάτων όσο και στους λοιπούς κλάδους, τις καθιστά ελκυστικές για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Το κλίμα συνεργασίας με τους συναδέλφους στον χώρο της διαμεσολάβησης είναι εξαιρετικό και πρέπει να διατηρηθεί σ’ αυτό το επίπεδο. Καλό θα ήταν να μη διαταραχθεί από άστοχες εφήμερες παρεμβάσεις αθέμιτου ανταγωνισμού. Να ενισχυθεί με δράσεις κατάρτισης στον τομέα προώθησης των πωλήσεων και ποιοτικών υπηρεσιών.

Ποια είναι η εμπειρία από τη συνεργασία σας με τη SOFOS Insurance Agency A.E. και ποιο είναι το όραμά σας για την εξέλιξη της συνεργασίας αυτής;
Σπ.ΣΤ.: Η SOFOS Insurance Agency A.E. εκπροσωπεί τη νέα ιδέα στον χώρο της διαμεσολάβησης, ότι η ασφαλιστική αγορά συνιστά ένα οικονομικό χώρο που απαιτεί ισόρροπη σχέση μεταξύ: ασφαλιστικών εταιρειών, διαμεσολαβούντων στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων και καταναλωτών.

Η συνεργασία μας βρίσκεται σε διαρκή ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων στους καταναλωτές υπηρεσιών ασφάλισης, που βασίζεται τόσο στην έκταση των καλύψεων όσο και σε σύγχρονες ηλεκτρονικές εφαρμογές. Το όραμά μας είναι η δημιουργία μιας ένωσης (ομάδας) διαμεσολαβούντων που να έχουν γνώσεις, να θέλουν, να μπορούν και να καλύπτουν τους κινδύνους των ασφαλισμένων, παρέχοντας πλήρη ασφαλιστική προστασία.

Η σχέση μου με τη SOFOS Insurance Agency A.E.είναι ιδιαίτερα παραγωγική, καθόσον σε κάθε περίπτωση βρίσκουμε την απαιτούμενη κάλυψη και κάθε θέμα διεκπεραιώνεται άμεσα, μέσω της άριστης ηλεκτρονικής εφαρμογής που διαθέτει η εταιρεία. Είναι σχέση εμπιστοσύνης με διαφανείς διαδικασίες και αμοιβαίο σεβασμό. Σχέση μέτρου και κατανόησης. Αγαστή συνεργασία.

Ποια είναι η αίσθησή σας για το μέλλον των ασφαλιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και ποια είναι τα σημεία εκείνα που θεωρείτε ότι πρέπει οι ασφαλιστικές εταιρείες να προσέξουν, για τη βελτίωση της απήχησης του έργου τους στο καταναλωτικό κοινό;
Σπ.ΣΤ.: Οι ασφαλιστικές υπηρεσίες στο μέλλον θα παρέχονται από απόλυτα εξειδικευμένους και οργανωμένους διαμεσολαβούντες. Η δυνατότητα παροχής ποιοτικών υπηρεσιών θα αποτελεί το κριτήριο επιλογής του διαμεσολαβούντος από τους καταναλωτές. Οι πωλήσεις δεν θα περιορίζονται πλέον σε πατροπαράδοτα αλλά σε σύνθετα ασφαλιστικά προϊόντα.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει καθημερινά να παρακολουθούν τις ανάγκες των καταναλωτών και να προσφέρουν συγκεκριμένες καθαρές καλύψεις, που να είναι πλήρως κατανοητές. Καλύψεις που να ενισχύουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην ιδιωτική ασφάλιση.

Πιστεύω ότι, σήμερα, η εν γένει ασφαλιστική αγορά δεν έχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και σ’ αυτόν τον τομέα πρέπει να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της. Ο ασφαλισμένος πρέπει να είναι απόλυτα βέβαιος ότι σε κάθε περίπτωση τα χρήματα τα οποία διαθέτει για ασφάλιστρα και επενδύσεις μέσω αυτών είναι εξασφαλισμένα. Ο καταναλωτής δεν αρκείται σήμερα στην παρουσίαση προγραμμάτων εκ μέρους του ασφαλιστή, καθόσον ερευνά την αξιοπιστία τους και με άλλα μέσα και τρόπους.

Η υποχρέωση πληροφόρησης και η παροχή συμβουλών στους ασφαλισμένους ως και η παροχή υπηρεσιών από απόσταση χρήζει πλήρους αναβάθμισης και αναμόρφωσης, ώστε στο μέλλον να επικρατήσει η αρχή της πλήρους εμπιστοσύνης στις σχέσεις της ασφαλιστικής αγοράς με τους καταναλωτές.

 

Για να δείτε τις δημοσιεύσεις: https://www.aagora.gr/?s=sofos