Sofos Insurance Agency

Mας γνωρίσατε το 1978. Μας εμπιστεύεστε ως σήμερα.

Διαδικασία Καταγγελιών

Σε περίπτωση που ως αποδέκτης των υπηρεσιών που σας παρέχουμε θέλετε να εκφράσετε τη δυσαρέσκειά σας μπορείτε να υποβάλλετε αιτίαση.

Τι είναι η αιτίαση

Αιτίαση είναι η έγγραφη εκδήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται στην εταιρία μας από πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών μας. Στις αιτιάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται αναγγελίες απαιτήσεων, αιτήσεις αποζημίωσης ή απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

Πώς αντιμετωπίζει η εταιρία μας τις αιτιάσεις

Η εταιρία μας έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της και τους συνεργάτες της αλλά και την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι αιτιάσεις να αντιμετωπίζονται με δίκαιη, ουσιαστική και αντικειμενική διερεύνηση με γνώμονα τη καλή πίστη και τυχόν αναφυόμενες συγκρούσεις συμφερόντων θα αντιμετωπίζονται και καταπολεμώνται κατά το δυνατότερο αποτελεσματικό τρόπο. Στόχος της διαδικασίας είναι οι αιτιάσεις να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, ευγενικά και εμπιστευτικά, με άμεση ανταπόκριση προκειμένου να επιλυθεί ή επεξηγηθεί το τυχόν ζήτημα.

Τμήμα διαχείρισης αιτιάσεων

Η εταιρία μας έχει θέσει σε λειτουργία Τμήμα Διαχείρισης Αιτιάσεων το οποίο είναι λειτουργικά ανεξάρτητο, επιβλέπει και εφαρμόζει την Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων ώστε αυτή να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και οι αιτιάσεις να εξετάζονται επί δίκαιης βάσης, να εντοπίζονται πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και να αντιμετωπίζονται άμεσα.

Τρόποι υποβολής αιτίασης:

Μπορείτε να υποβάλετε αιτίαση με τη συμπλήρωση το εντύπου που θα βρείτε παρακάτω και αποστολή του με τους ακόλουθους τρόπους:

Μετά από έλεγχο της αιτίασης θα λαμβάνεται κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να δοθεί απάντηση εντός πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών. Σας ενημερώνουμε όμως ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών σας.

Σε κάθε περίπτωση υποβολής καταγγελίας ή εξώδικης επίλυσης διαφορών μπορείτε να απευθυνθείτε:

Φόρμα Υποβολής Αιτίασης